TEAK

TEAK på svenska

Kela on vuonna 2018 auditoinnut TEAK-palvelun, joka on työllistymistä edistävää, yksilöllistä kuntoutusta.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille, joiden tavoitteena on siirtyä työelämään ja itsellä on halu selvittää toiveena olevan ammattialan soveltumista.

Tukena kuntoutuksessa ovat yhteistyö- ja ammattitaitoiset sekä ammatillisten tavoitteiden edistämiseen ja keskittymiseen liittyvät työhönvalmentajat.

Palveluun voi hakeutua,

  • mikäli hakija on 16 – 29- vuotias nuori ja toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, hänellä on tällöin kaksi mahdollisuutta hakeutua palveluun;
    1. ilman lääketieteellistä selvitystä suullisella hakemuksella Kelalle (UUSI PALVELU 2019 ALKAEN) tai
    2. lääkärin B-lausunnon ja kuntoutushakemuksen (KU 101 tai KU 101r) perusteella.
  • mikäli hakija on työikäinen aikuinen (29-vuotta täyttänyt), tällöin pyydetään lääkäriltä B-lausunto Kelan ammatillista kuntoutusta varten. Lisäksi täytetään kuntoutushakemus (KU 101 tai KU 101r) ja palautetaan molemmat paperit Kelaan.


Hakijalla on valittavanaan kolme palvelulinjaa:

  • työkokeilu 60 pv
  • työhönvalmennus 60 – 180 pv
  • työkokeilu ja työhönvalmennus 120 pv – 240 pv. Tarkempia lisätietoja eri vaihtoehdoista saa Kelan tapaamisella.

Kuntoutuspäätöksen jälkeen työhönvalmentaja ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja sopii aloituksesta ym. Lisäksi työhönvalmentajan kanssa etsitään työkokeilupaikka tai palkkatyöpaikka tai suunnitellaan yrittäjyyttä tai ammatinharjoittamista tai tulevan ammattialan opintoja. Osassa palvelulinjoja on mahdollista hyödyntää Kokkotyö-säätiön työkokeilutiloja asiakkaan niin halutessaan. Kuntoutuspäiviä viikossa on 3 – 5 ja kuntoutuspäiviltä saa ruokaetuuden. Lisätietoja kuntoutuksen aikaisista etuuksista saa Kelasta.

Palvelua tuotetaan Keski-Pohjanmaalla Kokkolan alueella ja Kaustisen seutukunnassa, Pohjanmaalla Pietarsaaren seudulla sekä ruotsinkielisenä palveluna valtakunnallisesti.

Keski-Pohjanmaan alueella:

Kokkolan seutu:

Tarja Lågland
yksilövalmentaja
Kelan palvelut
tarja.lagland@kokkotyo.fi
Puh. 050 434 9772

Timo Vepsäläinen
yksilövalmentaja
Kelan palvelut
timo.vepsalainen@kokkotyo.fi
Puh. 050 431 4497


Kaustisen seutu:

Eija Rauma
työvalmentaja
eija.rauma@kokkotyo.fi
Puh. 040 774 9935Pohjanmaan alueella:

Pietarsaaren seutu/suomenkielinen ja valtakunnallinen ruotsinkielinen palvelu